Hulp bij (gedrags) problemen

‘het is de kunst de oorzaak aan te pakken’


Een gedragsprobleem bij ons paard komt ongemerkt vaker voor dan we zouden willen. Maar geen paniek, want er is bijna altijd een oplossing! Veel gedragingen van onze paarden zijn we vrij normaal gaan vinden. Immers, het paard ‘deed altijd al zo’ en het levert geen gevaarlijke situaties op. We gaan het gedrag simpelweg uit de weg door er succesvol omheen te werken. In enkele gevallen levert het gedrag van een paard echter wél direct gevaar op;

Paarden die bijten, zich niet (overal) aan willen laten raken, het erf niet meer af willen, zich lostrekken of niet meer laten vangen. Paarden die overal van schrikken, bang zijn voor water of van vliegenspray. Paarden die aanvallen, singeldwang hebben… Zomaar enkele voorbeelden van veel voorkomende problemen.


Probleemgedrag heeft echter áltijd een reden, een oorsprong. Het is de kunst de oorzaak aan te pakken!


Een gedragsprobleem - of liever: - ongewenst gedrag - van een paard berust maar al te vaak op onbegrip en onkunde van de mens of fysieke en/of mentale problemen bij het paard. Doordat paarden een enorm aanpassingsvermogen hebben en een grote ‘will to please’ laten ze veel toe. Maar vanuit hun natuurlijke instinct beschouwd is het maar de vraag of wat wij van onze paarden vragen wel zo ‘gewoon’ is.

Daarbij werkt het brein van een paard nu eenmaal anders dan dat van de mens. Een paard heeft áltijd een reden voor zijn gedrag en is nooit expres eigenwijs. Júist bij het vinden van de achterliggende reden voor dat gedrag, ligt de sleutel voor het oplossen van het probleem.  De meeste problemen zijn meestal snel op te lossen wanneer we het gedrag van het paard begrijpen door op zoek te gaan naar de oorzaak van het ontstane gedrag en het paard vervolgens de juiste training aan te bieden. 

Respect, rust, timing en contact met het paard zijn daarbij de speerpunten.


Kan ik je ergens bij helpen of heb je vragen? Neem dan gerust contact op!

 
 
 
E-mailen
Bellen